Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Vivat
b) Niech żyje
c) Sto lat
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) kampanii moskiewskiej
b) bitwie trzech cesarzy
c) bitwie pod Waterloo
d) powstaniu kościuszkowskim
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Beńkowej Wiszni
b) w Wiedniu
c) we Lwowie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
b) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
c) Wacław żeni się z Klarą
d) do domu Cześnika wchodzi Rejent
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) pod koniec XVII wieku
b) na początku XVIII wieku
c) w końcu XVIII wieku
d) w połowie XVIII wieku
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) występuje narrator zbiorowy
b) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
c) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
d) brak jest narratora
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu lat
b) dwudziestu ośmiu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) dwudziestu sześciu lat
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) w muzeum
b) na raucie
c) w bibliotece
d) na balu
Rozwiązanie

Karabela to:
a) określenie kobiety
b) broń
c) część stroju szlacheckiego
d) napój
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) skontrastowaniu bohaterów
b) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
c) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
d) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
Rozwiązanie


Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Trzy po trzy”
b) „Cudzoziemszczyzna”
c) „Ożenić się nie mogę”
d) „Pan Jowialski”
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) rok i sześć dni
b) dwa miesiące
c) dziesięć miesięcy
d) sześć miesięcy
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1768 roku
b) 1712 roku
c) 1721 roku
d) 1772 roku
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) marszałek
b) dworzanin
c) wojewoda
d) sędzia
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krosnem
b) Kolsztynem
c) Krasiczynem
d) Kaliszem
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Rejent
b) Papkin
c) Cześnik
d) Wacław
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) chłop
b) prostak
c) awanturnik
d) psubrat
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Seweryn Goszczyński
b) Józef Bohdan Zaleski
c) Antoni Malczewski
d) Adam Mickiewicz
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) osiemnastu lat
c) szesnastu lat
d) dwudziestu lat
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) ósmej
b) czwartej
c) szóstej
d) dwunastej
Rozwiązanie


Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) złota podkowa
b) flaszka po szkockim trunku
c) kolekcja motyli
d) zbiór chusteczek
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Basię
b) Kasię
c) Józię
d) Rózię
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) francuskiej
b) angielskiej
c) włoskiej
d) rosyjskiej
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Arsteda
b) Artemiza
c) Akerbuza
d) Ajatella
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) pięciuset tysięcy
b) pięćdziesięciu tysięcy
c) dwustu tysięcy
d) stu tysięcy
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) milkliwy
b) gwałtowny
c) zaskoczony
d) szczęśliwy
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) podstolego
b) rejenta
c) komisarza
d) sędziego
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) rejent i asesor
b) wojewoda i kasztelan
c) posesor i sędzia
d) radca i koniuszy
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Śmigalski
b) Dyndalski
c) Papkin
d) Wacław
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) nigdy nie uczęszczał do szkół
b) ukończył Liceum Krzemienieckie
c) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
d) ukończył gimnazjum lwowskie
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) barona
b) hrabiego
c) wojewodę
d) księcia
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVIII
b) XVI
c) XVI
d) XVII
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa graniczna
b) umowa własnościowa
c) umowa majątkowa
d) umowa przedślubna
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Austrii
b) Galicji
c) zaboru rosyjskiego
d) zaboru pruskiego
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) komisarz
b) sługa Rejenta
c) sługa Cześnika
d) murarz
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) rozważania Papkina
b) miłość Klary i Wacława
c) spór o mur graniczny
d) zaręczyny Cześnika i Hanny
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii