Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) w połowie XVIII wieku
b) na początku XVIII wieku
c) pod koniec XVII wieku
d) w końcu XVIII wieku
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) barona
b) hrabiego
c) wojewodę
d) księcia
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) szesnastu lat
b) osiemnastu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) dwudziestu lat
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) pięciuset tysięcy
b) pięćdziesięciu tysięcy
c) stu tysięcy
d) dwustu tysięcy
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) w muzeum
b) na balu
c) na raucie
d) w bibliotece
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Seweryn Goszczyński
b) Antoni Malczewski
c) Adam Mickiewicz
d) Józef Bohdan Zaleski
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) występuje narrator zbiorowy
b) brak jest narratora
c) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
d) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1721 roku
b) 1712 roku
c) 1768 roku
d) 1772 roku
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu lat
b) dwudziestu sześciu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) dwudziestu ośmiu lat
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krosnem
b) Kaliszem
c) Kolsztynem
d) Krasiczynem
Rozwiązanie


Śmigalski to:
a) sędzia
b) wojewoda
c) dworzanin
d) marszałek
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) francuskiej
b) rosyjskiej
c) angielskiej
d) włoskiej
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Rózię
b) Józię
c) Basię
d) Kasię
Rozwiązanie

Karabela to:
a) napój
b) broń
c) określenie kobiety
d) część stroju szlacheckiego
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
b) skontrastowaniu bohaterów
c) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
d) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) sędziego
b) podstolego
c) rejenta
d) komisarza
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Wacław
b) Dyndalski
c) Papkin
d) Śmigalski
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Trzy po trzy”
b) „Cudzoziemszczyzna”
c) „Pan Jowialski”
d) „Ożenić się nie mogę”
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
b) ukończył gimnazjum lwowskie
c) ukończył Liceum Krzemienieckie
d) nigdy nie uczęszczał do szkół
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Galicji
b) Austrii
c) zaboru pruskiego
d) zaboru rosyjskiego
Rozwiązanie


Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVI
b) XVII
c) XVIII
d) XVI
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) złota podkowa
b) kolekcja motyli
c) zbiór chusteczek
d) flaszka po szkockim trunku
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) rejent i asesor
b) posesor i sędzia
c) radca i koniuszy
d) wojewoda i kasztelan
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) rok i sześć dni
b) dziesięć miesięcy
c) dwa miesiące
d) sześć miesięcy
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) we Lwowie
b) w Paryżu
c) w Wiedniu
d) w Beńkowej Wiszni
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) komisarz
b) sługa Cześnika
c) murarz
d) sługa Rejenta
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa własnościowa
b) umowa majątkowa
c) umowa graniczna
d) umowa przedślubna
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Arsteda
b) Akerbuza
c) Ajatella
d) Artemiza
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) zaręczyny Cześnika i Hanny
b) miłość Klary i Wacława
c) spór o mur graniczny
d) rozważania Papkina
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) szóstej
b) dwunastej
c) ósmej
d) czwartej
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Papkin
b) Cześnik
c) Rejent
d) Wacław
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) psubrat
b) prostak
c) awanturnik
d) chłop
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Sto lat
b) Vivat
c) Na zdrowie
d) Niech żyje
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
b) do domu Cześnika wchodzi Rejent
c) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
d) Wacław żeni się z Klarą
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) milkliwy
b) szczęśliwy
c) gwałtowny
d) zaskoczony
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) kampanii moskiewskiej
b) bitwie trzech cesarzy
c) powstaniu kościuszkowskim
d) bitwie pod Waterloo
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii