Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) pięciuset tysięcy
b) pięćdziesięciu tysięcy
c) stu tysięcy
d) dwustu tysięcy
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) prostak
b) awanturnik
c) psubrat
d) chłop
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) rok i sześć dni
b) dziesięć miesięcy
c) sześć miesięcy
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) rejenta
b) podstolego
c) sędziego
d) komisarza
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) rosyjskiej
b) francuskiej
c) włoskiej
d) angielskiej
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa własnościowa
b) umowa majątkowa
c) umowa graniczna
d) umowa przedślubna
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) we Lwowie
b) w Paryżu
c) w Beńkowej Wiszni
d) w Wiedniu
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu lat
b) dwudziestu sześciu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) dwudziestu ośmiu lat
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krasiczynem
b) Kolsztynem
c) Kaliszem
d) Krosnem
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) wojewoda i kasztelan
b) rejent i asesor
c) radca i koniuszy
d) posesor i sędzia
Rozwiązanie


Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) zbiór chusteczek
b) kolekcja motyli
c) złota podkowa
d) flaszka po szkockim trunku
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Akerbuza
b) Artemiza
c) Ajatella
d) Arsteda
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) występuje narrator zbiorowy
b) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
c) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
d) brak jest narratora
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) murarz
b) sługa Cześnika
c) sługa Rejenta
d) komisarz
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Ożenić się nie mogę”
b) „Pan Jowialski”
c) „Trzy po trzy”
d) „Cudzoziemszczyzna”
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1772 roku
b) 1721 roku
c) 1712 roku
d) 1768 roku
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Austrii
b) zaboru rosyjskiego
c) Galicji
d) zaboru pruskiego
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Wacław
b) Rejent
c) Papkin
d) Cześnik
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) hrabiego
b) księcia
c) barona
d) wojewodę
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) w końcu XVIII wieku
b) w połowie XVIII wieku
c) na początku XVIII wieku
d) pod koniec XVII wieku
Rozwiązanie


Śmigalski to:
a) sędzia
b) marszałek
c) dworzanin
d) wojewoda
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVII
b) XVI
c) XVI
d) XVIII
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) powstaniu kościuszkowskim
b) bitwie pod Waterloo
c) bitwie trzech cesarzy
d) kampanii moskiewskiej
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Wacław żeni się z Klarą
b) do domu Cześnika wchodzi Rejent
c) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
d) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Józię
b) Rózię
c) Basię
d) Kasię
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Dyndalski
b) Papkin
c) Śmigalski
d) Wacław
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) w muzeum
b) w bibliotece
c) na raucie
d) na balu
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) spór o mur graniczny
b) rozważania Papkina
c) miłość Klary i Wacława
d) zaręczyny Cześnika i Hanny
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) dwudziestu lat
c) szesnastu lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) nigdy nie uczęszczał do szkół
b) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
c) ukończył gimnazjum lwowskie
d) ukończył Liceum Krzemienieckie
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) gwałtowny
b) zaskoczony
c) szczęśliwy
d) milkliwy
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) czwartej
b) ósmej
c) szóstej
d) dwunastej
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Na zdrowie
b) Vivat
c) Niech żyje
d) Sto lat
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Józef Bohdan Zaleski
b) Antoni Malczewski
c) Seweryn Goszczyński
d) Adam Mickiewicz
Rozwiązanie

Karabela to:
a) określenie kobiety
b) broń
c) napój
d) część stroju szlacheckiego
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
b) skontrastowaniu bohaterów
c) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
d) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii