Zemsta
      Zemsta | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) do domu Cześnika wchodzi Rejent
b) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
c) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
d) Wacław żeni się z Klarą
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) marszałek
b) sędzia
c) dworzanin
d) wojewoda
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) milkliwy
b) zaskoczony
c) szczęśliwy
d) gwałtowny
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) prostak
b) awanturnik
c) psubrat
d) chłop
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) czwartej
b) dwunastej
c) szóstej
d) ósmej
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) kampanii moskiewskiej
b) powstaniu kościuszkowskim
c) bitwie trzech cesarzy
d) bitwie pod Waterloo
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) szesnastu lat
c) dwudziestu lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) we Lwowie
b) w Beńkowej Wiszni
c) w Paryżu
d) w Wiedniu
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) murarz
b) sługa Rejenta
c) komisarz
d) sługa Cześnika
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa majątkowa
b) umowa przedślubna
c) umowa graniczna
d) umowa własnościowa
Rozwiązanie


Młody Fredro:
a) nigdy nie uczęszczał do szkół
b) ukończył gimnazjum lwowskie
c) ukończył Liceum Krzemienieckie
d) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVI
b) XVIII
c) XVII
d) XVI
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Kolsztynem
b) Krosnem
c) Krasiczynem
d) Kaliszem
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
b) skontrastowaniu bohaterów
c) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
d) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) flaszka po szkockim trunku
b) zbiór chusteczek
c) złota podkowa
d) kolekcja motyli
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Galicji
b) Austrii
c) zaboru rosyjskiego
d) zaboru pruskiego
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
b) występuje narrator zbiorowy
c) brak jest narratora
d) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Sto lat
b) Niech żyje
c) Na zdrowie
d) Vivat
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) sześć miesięcy
b) dziesięć miesięcy
c) rok i sześć dni
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) rozważania Papkina
b) spór o mur graniczny
c) zaręczyny Cześnika i Hanny
d) miłość Klary i Wacława
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Wacław
b) Dyndalski
c) Śmigalski
d) Papkin
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) w połowie XVIII wieku
b) pod koniec XVII wieku
c) na początku XVIII wieku
d) w końcu XVIII wieku
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Kasię
b) Józię
c) Rózię
d) Basię
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1721 roku
b) 1772 roku
c) 1768 roku
d) 1712 roku
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) wojewoda i kasztelan
b) posesor i sędzia
c) radca i koniuszy
d) rejent i asesor
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Ajatella
b) Arsteda
c) Artemiza
d) Akerbuza
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) podstolego
b) rejenta
c) komisarza
d) sędziego
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu ośmiu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) dwudziestu sześciu lat
d) dwudziestu lat
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Seweryn Goszczyński
b) Adam Mickiewicz
c) Józef Bohdan Zaleski
d) Antoni Malczewski
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) na balu
b) na raucie
c) w muzeum
d) w bibliotece
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Cześnik
b) Papkin
c) Wacław
d) Rejent
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Pan Jowialski”
b) „Trzy po trzy”
c) „Ożenić się nie mogę”
d) „Cudzoziemszczyzna”
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) angielskiej
b) włoskiej
c) francuskiej
d) rosyjskiej
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) stu tysięcy
b) pięćdziesięciu tysięcy
c) dwustu tysięcy
d) pięciuset tysięcy
Rozwiązanie

Karabela to:
a) broń
b) określenie kobiety
c) część stroju szlacheckiego
d) napój
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) hrabiego
b) barona
c) wojewodę
d) księcia
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii
Partner serwisu: