Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) dwa miesiące
b) dziesięć miesięcy
c) sześć miesięcy
d) rok i sześć dni
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) zaboru pruskiego
b) zaboru rosyjskiego
c) Galicji
d) Austrii
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Młody Fredro:
a) ukończył Liceum Krzemienieckie
b) nigdy nie uczęszczał do szkół
c) ukończył gimnazjum lwowskie
d) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa własnościowa
b) umowa graniczna
c) umowa przedślubna
d) umowa majątkowa
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Artemiza
b) Arsteda
c) Akerbuza
d) Ajatella
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) posesor i sędzia
b) wojewoda i kasztelan
c) rejent i asesor
d) radca i koniuszy
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) awanturnik
b) prostak
c) chłop
d) psubrat
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) we Lwowie
b) w Beńkowej Wiszni
c) w Wiedniu
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) pięćdziesięciu tysięcy
b) stu tysięcy
c) pięciuset tysięcy
d) dwustu tysięcy
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Sto lat
b) Na zdrowie
c) Niech żyje
d) Vivat
Rozwiązanie


Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) czwartej
b) dwunastej
c) szóstej
d) ósmej
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVI
b) XVIII
c) XVI
d) XVII
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) komisarz
b) sługa Cześnika
c) sługa Rejenta
d) murarz
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krosnem
b) Krasiczynem
c) Kaliszem
d) Kolsztynem
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) włoskiej
b) francuskiej
c) rosyjskiej
d) angielskiej
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Cześnik
b) Papkin
c) Wacław
d) Rejent
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) na początku XVIII wieku
b) w końcu XVIII wieku
c) pod koniec XVII wieku
d) w połowie XVIII wieku
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) wojewodę
b) hrabiego
c) barona
d) księcia
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie trzech cesarzy
b) powstaniu kościuszkowskim
c) kampanii moskiewskiej
d) bitwie pod Waterloo
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
b) występuje narrator zbiorowy
c) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
d) brak jest narratora
Rozwiązanie


Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Śmigalski
b) Wacław
c) Dyndalski
d) Papkin
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
b) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
c) skontrastowaniu bohaterów
d) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) miłość Klary i Wacława
b) spór o mur graniczny
c) zaręczyny Cześnika i Hanny
d) rozważania Papkina
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Trzy po trzy”
b) „Cudzoziemszczyzna”
c) „Ożenić się nie mogę”
d) „Pan Jowialski”
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Basię
b) Kasię
c) Rózię
d) Józię
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) zaskoczony
b) szczęśliwy
c) gwałtowny
d) milkliwy
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
b) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
c) do domu Cześnika wchodzi Rejent
d) Wacław żeni się z Klarą
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) na balu
b) w muzeum
c) w bibliotece
d) na raucie
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) zbiór chusteczek
b) flaszka po szkockim trunku
c) kolekcja motyli
d) złota podkowa
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) dwudziestu lat
c) dwudziestu sześciu lat
d) dwudziestu ośmiu lat
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1712 roku
b) 1772 roku
c) 1768 roku
d) 1721 roku
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) marszałek
b) sędzia
c) dworzanin
d) wojewoda
Rozwiązanie

Karabela to:
a) część stroju szlacheckiego
b) broń
c) napój
d) określenie kobiety
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) sędziego
b) komisarza
c) podstolego
d) rejenta
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) osiemnastu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) dwudziestu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Antoni Malczewski
b) Adam Mickiewicz
c) Józef Bohdan Zaleski
d) Seweryn Goszczyński
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii