Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) rejenta
b) komisarza
c) podstolego
d) sędziego
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krasiczynem
b) Krosnem
c) Kaliszem
d) Kolsztynem
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu ośmiu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) dwudziestu sześciu lat
d) dwudziestu lat
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Pan Jowialski”
b) „Trzy po trzy”
c) „Ożenić się nie mogę”
d) „Cudzoziemszczyzna”
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) dwunastej
b) szóstej
c) ósmej
d) czwartej
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa własnościowa
b) umowa graniczna
c) umowa przedślubna
d) umowa majątkowa
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) hrabiego
b) wojewodę
c) księcia
d) barona
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
b) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
c) skontrastowaniu bohaterów
d) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) osiemnastu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) szesnastu lat
d) dwudziestu lat
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Beńkowej Wiszni
b) w Paryżu
c) we Lwowie
d) w Wiedniu
Rozwiązanie


Raptus to człowiek:
a) milkliwy
b) szczęśliwy
c) zaskoczony
d) gwałtowny
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Wacław
b) Papkin
c) Rejent
d) Cześnik
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) ukończył Liceum Krzemienieckie
b) ukończył gimnazjum lwowskie
c) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
d) nigdy nie uczęszczał do szkół
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) prostak
b) psubrat
c) awanturnik
d) chłop
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Antoni Malczewski
b) Józef Bohdan Zaleski
c) Adam Mickiewicz
d) Seweryn Goszczyński
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) francuskiej
b) włoskiej
c) rosyjskiej
d) angielskiej
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) rozważania Papkina
b) miłość Klary i Wacława
c) zaręczyny Cześnika i Hanny
d) spór o mur graniczny
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) dwustu tysięcy
b) stu tysięcy
c) pięciuset tysięcy
d) pięćdziesięciu tysięcy
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) rejent i asesor
b) wojewoda i kasztelan
c) posesor i sędzia
d) radca i koniuszy
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Sto lat
b) Vivat
c) Na zdrowie
d) Niech żyje
Rozwiązanie


Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVII
b) XVIII
c) XVI
d) XVI
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie pod Waterloo
b) powstaniu kościuszkowskim
c) bitwie trzech cesarzy
d) kampanii moskiewskiej
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
b) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
c) brak jest narratora
d) występuje narrator zbiorowy
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Austrii
b) zaboru rosyjskiego
c) Galicji
d) zaboru pruskiego
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) do domu Cześnika wchodzi Rejent
b) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
c) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
d) Wacław żeni się z Klarą
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Arsteda
b) Artemiza
c) Ajatella
d) Akerbuza
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) w połowie XVIII wieku
b) na początku XVIII wieku
c) w końcu XVIII wieku
d) pod koniec XVII wieku
Rozwiązanie

Karabela to:
a) broń
b) napój
c) określenie kobiety
d) część stroju szlacheckiego
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Wacław
b) Dyndalski
c) Śmigalski
d) Papkin
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) sędzia
b) wojewoda
c) dworzanin
d) marszałek
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1721 roku
b) 1712 roku
c) 1772 roku
d) 1768 roku
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) na raucie
b) w bibliotece
c) na balu
d) w muzeum
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Rózię
b) Basię
c) Kasię
d) Józię
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) kolekcja motyli
b) flaszka po szkockim trunku
c) złota podkowa
d) zbiór chusteczek
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) sześć miesięcy
b) dziesięć miesięcy
c) rok i sześć dni
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) sługa Cześnika
b) komisarz
c) murarz
d) sługa Rejenta
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii