Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) zaręczyny Cześnika i Hanny
b) spór o mur graniczny
c) miłość Klary i Wacława
d) rozważania Papkina
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie trzech cesarzy
b) kampanii moskiewskiej
c) powstaniu kościuszkowskim
d) bitwie pod Waterloo
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) zaboru pruskiego
b) Galicji
c) Austrii
d) zaboru rosyjskiego
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Papkin
b) Wacław
c) Dyndalski
d) Śmigalski
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVIII
b) XVI
c) XVI
d) XVII
Rozwiązanie

Karabela to:
a) określenie kobiety
b) broń
c) napój
d) część stroju szlacheckiego
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu ośmiu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) dwudziestu sześciu lat
d) dwudziestu lat
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Artemiza
b) Akerbuza
c) Arsteda
d) Ajatella
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) dwa miesiące
b) dziesięć miesięcy
c) sześć miesięcy
d) rok i sześć dni
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) sędzia
b) marszałek
c) dworzanin
d) wojewoda
Rozwiązanie


Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Trzy po trzy”
b) „Ożenić się nie mogę”
c) „Pan Jowialski”
d) „Cudzoziemszczyzna”
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) na balu
b) w bibliotece
c) w muzeum
d) na raucie
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Cześnik
b) Wacław
c) Rejent
d) Papkin
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krasiczynem
b) Krosnem
c) Kaliszem
d) Kolsztynem
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Józię
b) Kasię
c) Rózię
d) Basię
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa graniczna
b) umowa majątkowa
c) umowa przedślubna
d) umowa własnościowa
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) dwunastej
b) szóstej
c) czwartej
d) ósmej
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) sędziego
b) podstolego
c) komisarza
d) rejenta
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) złota podkowa
b) kolekcja motyli
c) flaszka po szkockim trunku
d) zbiór chusteczek
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) do domu Cześnika wchodzi Rejent
b) Wacław żeni się z Klarą
c) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
d) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
Rozwiązanie


Raptus to człowiek:
a) gwałtowny
b) milkliwy
c) szczęśliwy
d) zaskoczony
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) pięciuset tysięcy
b) dwustu tysięcy
c) stu tysięcy
d) pięćdziesięciu tysięcy
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
b) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
c) skontrastowaniu bohaterów
d) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) wojewoda i kasztelan
b) rejent i asesor
c) posesor i sędzia
d) radca i koniuszy
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Antoni Malczewski
b) Adam Mickiewicz
c) Seweryn Goszczyński
d) Józef Bohdan Zaleski
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) wojewodę
b) barona
c) hrabiego
d) księcia
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Na zdrowie
b) Niech żyje
c) Sto lat
d) Vivat
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) awanturnik
b) prostak
c) psubrat
d) chłop
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) we Lwowie
b) w Paryżu
c) w Beńkowej Wiszni
d) w Wiedniu
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1772 roku
b) 1721 roku
c) 1712 roku
d) 1768 roku
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) sługa Cześnika
b) sługa Rejenta
c) murarz
d) komisarz
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) w końcu XVIII wieku
b) pod koniec XVII wieku
c) w połowie XVIII wieku
d) na początku XVIII wieku
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) szesnastu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) dwudziestu lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) ukończył gimnazjum lwowskie
b) ukończył Liceum Krzemienieckie
c) nigdy nie uczęszczał do szkół
d) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
b) występuje narrator zbiorowy
c) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
d) brak jest narratora
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) rosyjskiej
b) angielskiej
c) włoskiej
d) francuskiej
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii