Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) kampanii moskiewskiej
b) bitwie pod Waterloo
c) bitwie trzech cesarzy
d) powstaniu kościuszkowskim
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) prostak
b) chłop
c) psubrat
d) awanturnik
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Sto lat
b) Vivat
c) Na zdrowie
d) Niech żyje
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) ósmej
b) czwartej
c) dwunastej
d) szóstej
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu lat
b) dwudziestu ośmiu lat
c) dwudziestu sześciu lat
d) dwudziestu czterech lat
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVII
b) XVIII
c) XVI
d) XVI
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Wiedniu
b) w Paryżu
c) we Lwowie
d) w Beńkowej Wiszni
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Śmigalski
b) Dyndalski
c) Papkin
d) Wacław
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) na raucie
b) w muzeum
c) w bibliotece
d) na balu
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) nigdy nie uczęszczał do szkół
b) ukończył Liceum Krzemienieckie
c) ukończył gimnazjum lwowskie
d) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
Rozwiązanie


Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
b) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
c) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
d) skontrastowaniu bohaterów
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) rejenta
b) podstolego
c) sędziego
d) komisarza
Rozwiązanie

Karabela to:
a) określenie kobiety
b) napój
c) część stroju szlacheckiego
d) broń
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) marszałek
b) wojewoda
c) dworzanin
d) sędzia
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) barona
b) wojewodę
c) hrabiego
d) księcia
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) sługa Rejenta
b) murarz
c) sługa Cześnika
d) komisarz
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) dwa miesiące
b) dziesięć miesięcy
c) sześć miesięcy
d) rok i sześć dni
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Adam Mickiewicz
b) Józef Bohdan Zaleski
c) Antoni Malczewski
d) Seweryn Goszczyński
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa własnościowa
b) umowa majątkowa
c) umowa przedślubna
d) umowa graniczna
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Rejent
b) Cześnik
c) Papkin
d) Wacław
Rozwiązanie


Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) zaboru pruskiego
b) Austrii
c) zaboru rosyjskiego
d) Galicji
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) brak jest narratora
b) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
c) występuje narrator zbiorowy
d) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) do domu Cześnika wchodzi Rejent
b) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
c) Wacław żeni się z Klarą
d) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Basię
b) Kasię
c) Józię
d) Rózię
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krasiczynem
b) Kaliszem
c) Kolsztynem
d) Krosnem
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Arsteda
b) Artemiza
c) Ajatella
d) Akerbuza
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Ożenić się nie mogę”
b) „Trzy po trzy”
c) „Cudzoziemszczyzna”
d) „Pan Jowialski”
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) milkliwy
b) gwałtowny
c) szczęśliwy
d) zaskoczony
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) flaszka po szkockim trunku
b) kolekcja motyli
c) zbiór chusteczek
d) złota podkowa
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) na początku XVIII wieku
b) pod koniec XVII wieku
c) w końcu XVIII wieku
d) w połowie XVIII wieku
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1721 roku
b) 1712 roku
c) 1772 roku
d) 1768 roku
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) francuskiej
b) włoskiej
c) rosyjskiej
d) angielskiej
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) wojewoda i kasztelan
b) rejent i asesor
c) posesor i sędzia
d) radca i koniuszy
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) rozważania Papkina
b) spór o mur graniczny
c) miłość Klary i Wacława
d) zaręczyny Cześnika i Hanny
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) osiemnastu lat
c) dwudziestu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) pięciuset tysięcy
b) dwustu tysięcy
c) pięćdziesięciu tysięcy
d) stu tysięcy
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii