Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) powstaniu kościuszkowskim
b) bitwie pod Waterloo
c) kampanii moskiewskiej
d) bitwie trzech cesarzy
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Adam Mickiewicz
b) Seweryn Goszczyński
c) Antoni Malczewski
d) Józef Bohdan Zaleski
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Dyndalski to:
a) murarz
b) komisarz
c) sługa Rejenta
d) sługa Cześnika
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
b) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
c) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
d) skontrastowaniu bohaterów
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) chłop
b) awanturnik
c) psubrat
d) prostak
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) kolekcja motyli
b) zbiór chusteczek
c) flaszka po szkockim trunku
d) złota podkowa
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) na raucie
b) w bibliotece
c) w muzeum
d) na balu
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) sześć miesięcy
b) rok i sześć dni
c) dziesięć miesięcy
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Ożenić się nie mogę”
b) „Pan Jowialski”
c) „Cudzoziemszczyzna”
d) „Trzy po trzy”
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) zaboru rosyjskiego
b) Austrii
c) Galicji
d) zaboru pruskiego
Rozwiązanie


Karabela to:
a) broń
b) część stroju szlacheckiego
c) określenie kobiety
d) napój
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) zaskoczony
b) gwałtowny
c) milkliwy
d) szczęśliwy
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
b) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
c) Wacław żeni się z Klarą
d) do domu Cześnika wchodzi Rejent
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1768 roku
b) 1721 roku
c) 1772 roku
d) 1712 roku
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) dwudziestu lat
c) osiemnastu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Beńkowej Wiszni
b) w Wiedniu
c) we Lwowie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVII
b) XVI
c) XVIII
d) XVI
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) pod koniec XVII wieku
b) na początku XVIII wieku
c) w połowie XVIII wieku
d) w końcu XVIII wieku
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa majątkowa
b) umowa przedślubna
c) umowa własnościowa
d) umowa graniczna
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) ukończył gimnazjum lwowskie
b) nigdy nie uczęszczał do szkół
c) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
d) ukończył Liceum Krzemienieckie
Rozwiązanie


Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) szóstej
b) czwartej
c) dwunastej
d) ósmej
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) rejent i asesor
b) posesor i sędzia
c) radca i koniuszy
d) wojewoda i kasztelan
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Rózię
b) Józię
c) Basię
d) Kasię
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) hrabiego
b) księcia
c) barona
d) wojewodę
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) podstolego
b) sędziego
c) komisarza
d) rejenta
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) zaręczyny Cześnika i Hanny
b) rozważania Papkina
c) miłość Klary i Wacława
d) spór o mur graniczny
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu sześciu lat
b) dwudziestu ośmiu lat
c) dwudziestu lat
d) dwudziestu czterech lat
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krosnem
b) Kaliszem
c) Kolsztynem
d) Krasiczynem
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Arsteda
b) Artemiza
c) Ajatella
d) Akerbuza
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
b) brak jest narratora
c) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
d) występuje narrator zbiorowy
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Rejent
b) Cześnik
c) Papkin
d) Wacław
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) włoskiej
b) rosyjskiej
c) francuskiej
d) angielskiej
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Niech żyje
b) Sto lat
c) Vivat
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) stu tysięcy
b) pięćdziesięciu tysięcy
c) pięciuset tysięcy
d) dwustu tysięcy
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) marszałek
b) wojewoda
c) dworzanin
d) sędzia
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Śmigalski
b) Wacław
c) Papkin
d) Dyndalski
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii