Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Dyndalski
b) Papkin
c) Wacław
d) Śmigalski
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) skontrastowaniu bohaterów
b) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
c) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
d) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) stu tysięcy
b) pięciuset tysięcy
c) dwustu tysięcy
d) pięćdziesięciu tysięcy
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1772 roku
b) 1712 roku
c) 1768 roku
d) 1721 roku
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) milkliwy
b) gwałtowny
c) zaskoczony
d) szczęśliwy
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Kaliszem
b) Krosnem
c) Kolsztynem
d) Krasiczynem
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) sługa Cześnika
b) komisarz
c) murarz
d) sługa Rejenta
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) na raucie
b) w muzeum
c) w bibliotece
d) na balu
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) występuje narrator zbiorowy
b) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
c) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
d) brak jest narratora
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) włoskiej
b) francuskiej
c) angielskiej
d) rosyjskiej
Rozwiązanie


Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) zaręczyny Cześnika i Hanny
b) rozważania Papkina
c) miłość Klary i Wacława
d) spór o mur graniczny
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie pod Waterloo
b) powstaniu kościuszkowskim
c) bitwie trzech cesarzy
d) kampanii moskiewskiej
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) złota podkowa
b) flaszka po szkockim trunku
c) kolekcja motyli
d) zbiór chusteczek
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Arsteda
b) Ajatella
c) Artemiza
d) Akerbuza
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Wacław żeni się z Klarą
b) do domu Cześnika wchodzi Rejent
c) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
d) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) dwudziestu lat
b) szesnastu lat
c) osiemnastu lat
d) dwudziestu czterech lat
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu ośmiu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) dwudziestu sześciu lat
d) dwudziestu lat
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa majątkowa
b) umowa graniczna
c) umowa własnościowa
d) umowa przedślubna
Rozwiązanie

Karabela to:
a) określenie kobiety
b) część stroju szlacheckiego
c) broń
d) napój
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Pan Jowialski”
b) „Trzy po trzy”
c) „Ożenić się nie mogę”
d) „Cudzoziemszczyzna”
Rozwiązanie


Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) posesor i sędzia
b) rejent i asesor
c) radca i koniuszy
d) wojewoda i kasztelan
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) księcia
b) wojewodę
c) barona
d) hrabiego
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) na początku XVIII wieku
b) w połowie XVIII wieku
c) pod koniec XVII wieku
d) w końcu XVIII wieku
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Niech żyje
b) Vivat
c) Na zdrowie
d) Sto lat
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Rejent
b) Cześnik
c) Papkin
d) Wacław
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) komisarza
b) sędziego
c) rejenta
d) podstolego
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) we Lwowie
b) w Beńkowej Wiszni
c) w Wiedniu
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) szóstej
b) ósmej
c) czwartej
d) dwunastej
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Józef Bohdan Zaleski
b) Adam Mickiewicz
c) Antoni Malczewski
d) Seweryn Goszczyński
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) rok i sześć dni
b) dwa miesiące
c) sześć miesięcy
d) dziesięć miesięcy
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
b) ukończył Liceum Krzemienieckie
c) nigdy nie uczęszczał do szkół
d) ukończył gimnazjum lwowskie
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Józię
b) Basię
c) Rózię
d) Kasię
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) prostak
b) psubrat
c) awanturnik
d) chłop
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Galicji
b) Austrii
c) zaboru rosyjskiego
d) zaboru pruskiego
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVII
b) XVIII
c) XVI
d) XVI
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) dworzanin
b) wojewoda
c) marszałek
d) sędzia
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii