Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Wacław
b) Cześnik
c) Papkin
d) Rejent
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) psubrat
b) prostak
c) awanturnik
d) chłop
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Sto lat
b) Vivat
c) Niech żyje
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie pod Waterloo
b) bitwie trzech cesarzy
c) powstaniu kościuszkowskim
d) kampanii moskiewskiej
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) dwa miesiące
b) rok i sześć dni
c) dziesięć miesięcy
d) sześć miesięcy
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) posesor i sędzia
b) rejent i asesor
c) wojewoda i kasztelan
d) radca i koniuszy
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Seweryn Goszczyński
b) Antoni Malczewski
c) Józef Bohdan Zaleski
d) Adam Mickiewicz
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) sługa Cześnika
b) komisarz
c) murarz
d) sługa Rejenta
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Wiedniu
b) w Paryżu
c) w Beńkowej Wiszni
d) we Lwowie
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1772 roku
b) 1712 roku
c) 1768 roku
d) 1721 roku
Rozwiązanie


Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) pod koniec XVII wieku
b) w końcu XVIII wieku
c) na początku XVIII wieku
d) w połowie XVIII wieku
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) barona
b) wojewodę
c) księcia
d) hrabiego
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) brak jest narratora
b) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
c) występuje narrator zbiorowy
d) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) rozważania Papkina
b) spór o mur graniczny
c) miłość Klary i Wacława
d) zaręczyny Cześnika i Hanny
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) zaboru pruskiego
b) Austrii
c) zaboru rosyjskiego
d) Galicji
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Pan Jowialski”
b) „Trzy po trzy”
c) „Cudzoziemszczyzna”
d) „Ożenić się nie mogę”
Rozwiązanie

Karabela to:
a) określenie kobiety
b) część stroju szlacheckiego
c) broń
d) napój
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) złota podkowa
b) zbiór chusteczek
c) flaszka po szkockim trunku
d) kolekcja motyli
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Śmigalski
b) Dyndalski
c) Papkin
d) Wacław
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) szóstej
b) ósmej
c) dwunastej
d) czwartej
Rozwiązanie


Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu sześciu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) dwudziestu ośmiu lat
d) dwudziestu lat
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVI
b) XVIII
c) XVII
d) XVI
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Józię
b) Kasię
c) Basię
d) Rózię
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa przedślubna
b) umowa majątkowa
c) umowa własnościowa
d) umowa graniczna
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) szesnastu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) dwudziestu lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) na balu
b) na raucie
c) w muzeum
d) w bibliotece
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
b) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
c) skontrastowaniu bohaterów
d) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Wacław żeni się z Klarą
b) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
c) do domu Cześnika wchodzi Rejent
d) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) ukończył gimnazjum lwowskie
b) nigdy nie uczęszczał do szkół
c) ukończył Liceum Krzemienieckie
d) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) marszałek
b) dworzanin
c) sędzia
d) wojewoda
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) pięciuset tysięcy
b) dwustu tysięcy
c) stu tysięcy
d) pięćdziesięciu tysięcy
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krasiczynem
b) Krosnem
c) Kaliszem
d) Kolsztynem
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) milkliwy
b) zaskoczony
c) szczęśliwy
d) gwałtowny
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) sędziego
b) podstolego
c) rejenta
d) komisarza
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) rosyjskiej
b) francuskiej
c) angielskiej
d) włoskiej
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Akerbuza
b) Ajatella
c) Artemiza
d) Arsteda
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii