Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) zaboru rosyjskiego
b) Austrii
c) zaboru pruskiego
d) Galicji
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
b) ukończył Liceum Krzemienieckie
c) nigdy nie uczęszczał do szkół
d) ukończył gimnazjum lwowskie
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Kaliszem
b) Krasiczynem
c) Kolsztynem
d) Krosnem
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) na raucie
b) na balu
c) w muzeum
d) w bibliotece
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Paryżu
b) w Beńkowej Wiszni
c) w Wiedniu
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Rózię
b) Józię
c) Kasię
d) Basię
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) ósmej
b) czwartej
c) szóstej
d) dwunastej
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) w połowie XVIII wieku
b) na początku XVIII wieku
c) w końcu XVIII wieku
d) pod koniec XVII wieku
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Cześnik
b) Papkin
c) Rejent
d) Wacław
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) kampanii moskiewskiej
b) bitwie pod Waterloo
c) bitwie trzech cesarzy
d) powstaniu kościuszkowskim
Rozwiązanie


Szabla Papkina to słynna:
a) Akerbuza
b) Ajatella
c) Arsteda
d) Artemiza
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1721 roku
b) 1772 roku
c) 1768 roku
d) 1712 roku
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) rejent i asesor
b) wojewoda i kasztelan
c) posesor i sędzia
d) radca i koniuszy
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) sługa Cześnika
b) komisarz
c) murarz
d) sługa Rejenta
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) podstolego
b) komisarza
c) sędziego
d) rejenta
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) angielskiej
b) francuskiej
c) włoskiej
d) rosyjskiej
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) kolekcja motyli
b) flaszka po szkockim trunku
c) zbiór chusteczek
d) złota podkowa
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Dyndalski
b) Wacław
c) Papkin
d) Śmigalski
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Vivat
b) Sto lat
c) Na zdrowie
d) Niech żyje
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) dwustu tysięcy
b) stu tysięcy
c) pięćdziesięciu tysięcy
d) pięciuset tysięcy
Rozwiązanie


Karabela to:
a) napój
b) określenie kobiety
c) część stroju szlacheckiego
d) broń
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu sześciu lat
b) dwudziestu lat
c) dwudziestu ośmiu lat
d) dwudziestu czterech lat
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Ożenić się nie mogę”
b) „Cudzoziemszczyzna”
c) „Pan Jowialski”
d) „Trzy po trzy”
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVI
b) XVI
c) XVIII
d) XVII
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) osiemnastu lat
c) dwudziestu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
b) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
c) skontrastowaniu bohaterów
d) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) psubrat
b) awanturnik
c) chłop
d) prostak
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) barona
b) wojewodę
c) księcia
d) hrabiego
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) dziesięć miesięcy
b) rok i sześć dni
c) sześć miesięcy
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa majątkowa
b) umowa własnościowa
c) umowa graniczna
d) umowa przedślubna
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) szczęśliwy
b) milkliwy
c) gwałtowny
d) zaskoczony
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
b) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
c) do domu Cześnika wchodzi Rejent
d) Wacław żeni się z Klarą
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) zaręczyny Cześnika i Hanny
b) miłość Klary i Wacława
c) spór o mur graniczny
d) rozważania Papkina
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Seweryn Goszczyński
b) Antoni Malczewski
c) Adam Mickiewicz
d) Józef Bohdan Zaleski
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) brak jest narratora
b) występuje narrator zbiorowy
c) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
d) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) marszałek
b) wojewoda
c) sędzia
d) dworzanin
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii