Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) złota podkowa
b) kolekcja motyli
c) zbiór chusteczek
d) flaszka po szkockim trunku
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Akerbuza
b) Arsteda
c) Ajatella
d) Artemiza
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Galicji
b) Austrii
c) zaboru rosyjskiego
d) zaboru pruskiego
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) osiemnastu lat
b) dwudziestu lat
c) szesnastu lat
d) dwudziestu czterech lat
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) księcia
b) hrabiego
c) wojewodę
d) barona
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) szóstej
b) dwunastej
c) czwartej
d) ósmej
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) w muzeum
b) w bibliotece
c) na balu
d) na raucie
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) psubrat
b) awanturnik
c) chłop
d) prostak
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1768 roku
b) 1721 roku
c) 1712 roku
d) 1772 roku
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) murarz
b) komisarz
c) sługa Cześnika
d) sługa Rejenta
Rozwiązanie


Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) na początku XVIII wieku
b) w końcu XVIII wieku
c) w połowie XVIII wieku
d) pod koniec XVII wieku
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Wacław
b) Papkin
c) Śmigalski
d) Dyndalski
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie trzech cesarzy
b) powstaniu kościuszkowskim
c) kampanii moskiewskiej
d) bitwie pod Waterloo
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Rózię
b) Basię
c) Józię
d) Kasię
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa własnościowa
b) umowa majątkowa
c) umowa graniczna
d) umowa przedślubna
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Wacław
b) Rejent
c) Cześnik
d) Papkin
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) gwałtowny
b) milkliwy
c) szczęśliwy
d) zaskoczony
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Trzy po trzy”
b) „Pan Jowialski”
c) „Ożenić się nie mogę”
d) „Cudzoziemszczyzna”
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) stu tysięcy
b) pięciuset tysięcy
c) pięćdziesięciu tysięcy
d) dwustu tysięcy
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) we Lwowie
b) w Paryżu
c) w Wiedniu
d) w Beńkowej Wiszni
Rozwiązanie


Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) wojewoda i kasztelan
b) rejent i asesor
c) radca i koniuszy
d) posesor i sędzia
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
b) występuje narrator zbiorowy
c) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
d) brak jest narratora
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) zaręczyny Cześnika i Hanny
b) rozważania Papkina
c) miłość Klary i Wacława
d) spór o mur graniczny
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krasiczynem
b) Krosnem
c) Kaliszem
d) Kolsztynem
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) rok i sześć dni
b) sześć miesięcy
c) dziesięć miesięcy
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Antoni Malczewski
b) Adam Mickiewicz
c) Józef Bohdan Zaleski
d) Seweryn Goszczyński
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) wojewoda
b) dworzanin
c) marszałek
d) sędzia
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
b) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
c) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
d) skontrastowaniu bohaterów
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) angielskiej
b) rosyjskiej
c) włoskiej
d) francuskiej
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
b) ukończył gimnazjum lwowskie
c) ukończył Liceum Krzemienieckie
d) nigdy nie uczęszczał do szkół
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Niech żyje
b) Vivat
c) Na zdrowie
d) Sto lat
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) dwudziestu sześciu lat
d) dwudziestu ośmiu lat
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVI
b) XVIII
c) XVI
d) XVII
Rozwiązanie

Karabela to:
a) część stroju szlacheckiego
b) napój
c) określenie kobiety
d) broń
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
b) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
c) do domu Cześnika wchodzi Rejent
d) Wacław żeni się z Klarą
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) podstolego
b) sędziego
c) rejenta
d) komisarza
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii