Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) w połowie XVIII wieku
b) pod koniec XVII wieku
c) na początku XVIII wieku
d) w końcu XVIII wieku
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) awanturnik
b) prostak
c) psubrat
d) chłop
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Śmigalski
b) Dyndalski
c) Wacław
d) Papkin
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) francuskiej
b) angielskiej
c) włoskiej
d) rosyjskiej
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Beńkowej Wiszni
b) w Wiedniu
c) we Lwowie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) dziesięć miesięcy
b) dwa miesiące
c) sześć miesięcy
d) rok i sześć dni
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) posesor i sędzia
b) rejent i asesor
c) radca i koniuszy
d) wojewoda i kasztelan
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Na zdrowie
b) Sto lat
c) Vivat
d) Niech żyje
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) nigdy nie uczęszczał do szkół
b) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
c) ukończył gimnazjum lwowskie
d) ukończył Liceum Krzemienieckie
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
b) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
c) skontrastowaniu bohaterów
d) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
Rozwiązanie


Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) pięćdziesięciu tysięcy
b) stu tysięcy
c) pięciuset tysięcy
d) dwustu tysięcy
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) milkliwy
b) zaskoczony
c) szczęśliwy
d) gwałtowny
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie trzech cesarzy
b) kampanii moskiewskiej
c) bitwie pod Waterloo
d) powstaniu kościuszkowskim
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Seweryn Goszczyński
b) Antoni Malczewski
c) Adam Mickiewicz
d) Józef Bohdan Zaleski
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) dwudziestu sześciu lat
d) dwudziestu ośmiu lat
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) ósmej
b) czwartej
c) dwunastej
d) szóstej
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) miłość Klary i Wacława
b) spór o mur graniczny
c) rozważania Papkina
d) zaręczyny Cześnika i Hanny
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Akerbuza
b) Arsteda
c) Ajatella
d) Artemiza
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) komisarz
b) murarz
c) sługa Rejenta
d) sługa Cześnika
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVI
b) XVII
c) XVI
d) XVIII
Rozwiązanie


Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Papkin
b) Wacław
c) Cześnik
d) Rejent
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) sędzia
b) marszałek
c) dworzanin
d) wojewoda
Rozwiązanie

Karabela to:
a) część stroju szlacheckiego
b) broń
c) napój
d) określenie kobiety
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krasiczynem
b) Krosnem
c) Kolsztynem
d) Kaliszem
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1721 roku
b) 1768 roku
c) 1712 roku
d) 1772 roku
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) sędziego
b) komisarza
c) podstolego
d) rejenta
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
b) Wacław żeni się z Klarą
c) do domu Cześnika wchodzi Rejent
d) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Austrii
b) zaboru rosyjskiego
c) zaboru pruskiego
d) Galicji
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) brak jest narratora
b) występuje narrator zbiorowy
c) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
d) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa własnościowa
b) umowa majątkowa
c) umowa przedślubna
d) umowa graniczna
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) w muzeum
b) na raucie
c) w bibliotece
d) na balu
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) wojewodę
b) barona
c) księcia
d) hrabiego
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Trzy po trzy”
b) „Ożenić się nie mogę”
c) „Cudzoziemszczyzna”
d) „Pan Jowialski”
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Kasię
b) Rózię
c) Basię
d) Józię
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) zbiór chusteczek
b) kolekcja motyli
c) złota podkowa
d) flaszka po szkockim trunku
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) osiemnastu lat
c) dwudziestu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii