Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
b) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
c) skontrastowaniu bohaterów
d) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Papkin
b) Śmigalski
c) Dyndalski
d) Wacław
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) pod koniec XVII wieku
b) w końcu XVIII wieku
c) na początku XVIII wieku
d) w połowie XVIII wieku
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Vivat
b) Niech żyje
c) Na zdrowie
d) Sto lat
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) na raucie
b) w muzeum
c) na balu
d) w bibliotece
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie trzech cesarzy
b) kampanii moskiewskiej
c) bitwie pod Waterloo
d) powstaniu kościuszkowskim
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu sześciu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) dwudziestu ośmiu lat
d) dwudziestu lat
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) posesor i sędzia
b) radca i koniuszy
c) rejent i asesor
d) wojewoda i kasztelan
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) dziesięć miesięcy
b) rok i sześć dni
c) dwa miesiące
d) sześć miesięcy
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Akerbuza
b) Artemiza
c) Ajatella
d) Arsteda
Rozwiązanie


Intercyza to:
a) umowa majątkowa
b) umowa graniczna
c) umowa przedślubna
d) umowa własnościowa
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) ósmej
b) dwunastej
c) szóstej
d) czwartej
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) sługa Cześnika
b) murarz
c) sługa Rejenta
d) komisarz
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Galicji
b) Austrii
c) zaboru rosyjskiego
d) zaboru pruskiego
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) hrabiego
b) wojewodę
c) księcia
d) barona
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Beńkowej Wiszni
b) w Wiedniu
c) we Lwowie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Ożenić się nie mogę”
b) „Cudzoziemszczyzna”
c) „Pan Jowialski”
d) „Trzy po trzy”
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) spór o mur graniczny
b) rozważania Papkina
c) zaręczyny Cześnika i Hanny
d) miłość Klary i Wacława
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) występuje narrator zbiorowy
b) brak jest narratora
c) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
d) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) francuskiej
b) rosyjskiej
c) angielskiej
d) włoskiej
Rozwiązanie


Młody Fredro:
a) ukończył Liceum Krzemienieckie
b) ukończył gimnazjum lwowskie
c) nigdy nie uczęszczał do szkół
d) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVI
b) XVII
c) XVI
d) XVIII
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
b) do domu Cześnika wchodzi Rejent
c) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
d) Wacław żeni się z Klarą
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) komisarza
b) podstolego
c) rejenta
d) sędziego
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) szesnastu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) dwudziestu lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) złota podkowa
b) kolekcja motyli
c) flaszka po szkockim trunku
d) zbiór chusteczek
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) marszałek
b) dworzanin
c) wojewoda
d) sędzia
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krosnem
b) Kaliszem
c) Krasiczynem
d) Kolsztynem
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Rejent
b) Cześnik
c) Wacław
d) Papkin
Rozwiązanie

Karabela to:
a) napój
b) określenie kobiety
c) broń
d) część stroju szlacheckiego
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) prostak
b) chłop
c) awanturnik
d) psubrat
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1768 roku
b) 1721 roku
c) 1712 roku
d) 1772 roku
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) gwałtowny
b) milkliwy
c) zaskoczony
d) szczęśliwy
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Adam Mickiewicz
b) Seweryn Goszczyński
c) Antoni Malczewski
d) Józef Bohdan Zaleski
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Kasię
b) Rózię
c) Basię
d) Józię
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) pięćdziesięciu tysięcy
b) pięciuset tysięcy
c) dwustu tysięcy
d) stu tysięcy
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii