Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Wacław poznał Podstolinę:
a) w muzeum
b) na balu
c) w bibliotece
d) na raucie
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) ukończył gimnazjum lwowskie
b) ukończył Liceum Krzemienieckie
c) nigdy nie uczęszczał do szkół
d) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) rejent i asesor
b) radca i koniuszy
c) wojewoda i kasztelan
d) posesor i sędzia
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVI
b) XVI
c) XVII
d) XVIII
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) szóstej
b) czwartej
c) ósmej
d) dwunastej
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) brak jest narratora
b) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
c) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
d) występuje narrator zbiorowy
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Beńkowej Wiszni
b) w Wiedniu
c) we Lwowie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Seweryn Goszczyński
b) Antoni Malczewski
c) Adam Mickiewicz
d) Józef Bohdan Zaleski
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) zaboru pruskiego
b) Austrii
c) zaboru rosyjskiego
d) Galicji
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Papkin
b) Śmigalski
c) Wacław
d) Dyndalski
Rozwiązanie


Karabela to:
a) napój
b) broń
c) część stroju szlacheckiego
d) określenie kobiety
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Basię
b) Józię
c) Kasię
d) Rózię
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) dwa miesiące
b) sześć miesięcy
c) dziesięć miesięcy
d) rok i sześć dni
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Trzy po trzy”
b) „Cudzoziemszczyzna”
c) „Pan Jowialski”
d) „Ożenić się nie mogę”
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) do domu Cześnika wchodzi Rejent
b) Wacław żeni się z Klarą
c) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
d) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) milkliwy
b) szczęśliwy
c) gwałtowny
d) zaskoczony
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krosnem
b) Kolsztynem
c) Krasiczynem
d) Kaliszem
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) psubrat
b) chłop
c) prostak
d) awanturnik
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) angielskiej
b) rosyjskiej
c) francuskiej
d) włoskiej
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Sto lat
b) Vivat
c) Niech żyje
d) Na zdrowie
Rozwiązanie


Śmigalski to:
a) wojewoda
b) sędzia
c) marszałek
d) dworzanin
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Wacław
b) Cześnik
c) Rejent
d) Papkin
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) rozważania Papkina
b) zaręczyny Cześnika i Hanny
c) miłość Klary i Wacława
d) spór o mur graniczny
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) skontrastowaniu bohaterów
b) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
c) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
d) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) podstolego
b) sędziego
c) komisarza
d) rejenta
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1712 roku
b) 1721 roku
c) 1768 roku
d) 1772 roku
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie pod Waterloo
b) kampanii moskiewskiej
c) powstaniu kościuszkowskim
d) bitwie trzech cesarzy
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Akerbuza
b) Ajatella
c) Artemiza
d) Arsteda
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) zbiór chusteczek
b) złota podkowa
c) flaszka po szkockim trunku
d) kolekcja motyli
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) pięciuset tysięcy
b) pięćdziesięciu tysięcy
c) dwustu tysięcy
d) stu tysięcy
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) szesnastu lat
c) dwudziestu lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) sługa Cześnika
b) sługa Rejenta
c) murarz
d) komisarz
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) księcia
b) wojewodę
c) barona
d) hrabiego
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) dwudziestu lat
c) dwudziestu ośmiu lat
d) dwudziestu sześciu lat
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) pod koniec XVII wieku
b) w końcu XVIII wieku
c) w połowie XVIII wieku
d) na początku XVIII wieku
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa własnościowa
b) umowa graniczna
c) umowa przedślubna
d) umowa majątkowa
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii