Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVI
b) XVIII
c) XVI
d) XVII
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
b) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
c) brak jest narratora
d) występuje narrator zbiorowy
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Wacław
b) Cześnik
c) Rejent
d) Papkin
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) pięćdziesięciu tysięcy
b) pięciuset tysięcy
c) stu tysięcy
d) dwustu tysięcy
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1768 roku
b) 1772 roku
c) 1712 roku
d) 1721 roku
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) na początku XVIII wieku
b) pod koniec XVII wieku
c) w końcu XVIII wieku
d) w połowie XVIII wieku
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) chłop
b) awanturnik
c) prostak
d) psubrat
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) rozważania Papkina
b) zaręczyny Cześnika i Hanny
c) spór o mur graniczny
d) miłość Klary i Wacława
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Niech żyje
b) Vivat
c) Sto lat
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krasiczynem
b) Kaliszem
c) Kolsztynem
d) Krosnem
Rozwiązanie


Raptus to człowiek:
a) zaskoczony
b) milkliwy
c) szczęśliwy
d) gwałtowny
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) złota podkowa
b) kolekcja motyli
c) zbiór chusteczek
d) flaszka po szkockim trunku
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) komisarz
b) murarz
c) sługa Cześnika
d) sługa Rejenta
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) szóstej
b) dwunastej
c) ósmej
d) czwartej
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
b) Wacław żeni się z Klarą
c) do domu Cześnika wchodzi Rejent
d) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) dwudziestu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) szesnastu lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) rosyjskiej
b) francuskiej
c) włoskiej
d) angielskiej
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa własnościowa
b) umowa majątkowa
c) umowa przedślubna
d) umowa graniczna
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) rok i sześć dni
b) sześć miesięcy
c) dziesięć miesięcy
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Ożenić się nie mogę”
b) „Pan Jowialski”
c) „Cudzoziemszczyzna”
d) „Trzy po trzy”
Rozwiązanie


Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Seweryn Goszczyński
b) Józef Bohdan Zaleski
c) Adam Mickiewicz
d) Antoni Malczewski
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Rózię
b) Basię
c) Kasię
d) Józię
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) na balu
b) w bibliotece
c) w muzeum
d) na raucie
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) wojewoda
b) dworzanin
c) sędzia
d) marszałek
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Papkin
b) Dyndalski
c) Śmigalski
d) Wacław
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) rejenta
b) komisarza
c) podstolego
d) sędziego
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) zaboru rosyjskiego
b) Galicji
c) Austrii
d) zaboru pruskiego
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) hrabiego
b) wojewodę
c) barona
d) księcia
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Arsteda
b) Akerbuza
c) Artemiza
d) Ajatella
Rozwiązanie

Karabela to:
a) określenie kobiety
b) broń
c) napój
d) część stroju szlacheckiego
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Wiedniu
b) w Beńkowej Wiszni
c) we Lwowie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) skontrastowaniu bohaterów
b) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
c) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
d) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) powstaniu kościuszkowskim
b) kampanii moskiewskiej
c) bitwie trzech cesarzy
d) bitwie pod Waterloo
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) ukończył gimnazjum lwowskie
b) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
c) ukończył Liceum Krzemienieckie
d) nigdy nie uczęszczał do szkół
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu lat
b) dwudziestu ośmiu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) dwudziestu sześciu lat
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) posesor i sędzia
b) rejent i asesor
c) wojewoda i kasztelan
d) radca i koniuszy
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii