Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) we Lwowie
b) w Wiedniu
c) w Beńkowej Wiszni
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
b) ukończył gimnazjum lwowskie
c) ukończył Liceum Krzemienieckie
d) nigdy nie uczęszczał do szkół
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Intercyza to:
a) umowa przedślubna
b) umowa majątkowa
c) umowa własnościowa
d) umowa graniczna
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) awanturnik
b) prostak
c) psubrat
d) chłop
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) włoskiej
b) angielskiej
c) francuskiej
d) rosyjskiej
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Wacław
b) Rejent
c) Papkin
d) Cześnik
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVI
b) XVIII
c) XVI
d) XVII
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) księcia
b) barona
c) wojewodę
d) hrabiego
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Seweryn Goszczyński
b) Antoni Malczewski
c) Adam Mickiewicz
d) Józef Bohdan Zaleski
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1712 roku
b) 1721 roku
c) 1772 roku
d) 1768 roku
Rozwiązanie


Raptus to człowiek:
a) gwałtowny
b) zaskoczony
c) milkliwy
d) szczęśliwy
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Ożenić się nie mogę”
b) „Cudzoziemszczyzna”
c) „Pan Jowialski”
d) „Trzy po trzy”
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) marszałek
b) wojewoda
c) dworzanin
d) sędzia
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Galicji
b) zaboru rosyjskiego
c) zaboru pruskiego
d) Austrii
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
b) brak jest narratora
c) występuje narrator zbiorowy
d) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) ósmej
b) dwunastej
c) szóstej
d) czwartej
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) do domu Cześnika wchodzi Rejent
b) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
c) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
d) Wacław żeni się z Klarą
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) złota podkowa
b) flaszka po szkockim trunku
c) zbiór chusteczek
d) kolekcja motyli
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Vivat
b) Sto lat
c) Niech żyje
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) w bibliotece
b) na balu
c) w muzeum
d) na raucie
Rozwiązanie


Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) podstolego
b) komisarza
c) rejenta
d) sędziego
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) pod koniec XVII wieku
b) na początku XVIII wieku
c) w końcu XVIII wieku
d) w połowie XVIII wieku
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Ajatella
b) Artemiza
c) Arsteda
d) Akerbuza
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) zaręczyny Cześnika i Hanny
b) rozważania Papkina
c) spór o mur graniczny
d) miłość Klary i Wacława
Rozwiązanie

Karabela to:
a) napój
b) określenie kobiety
c) broń
d) część stroju szlacheckiego
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
b) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
c) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
d) skontrastowaniu bohaterów
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) szesnastu lat
c) dwudziestu lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) murarz
b) komisarz
c) sługa Rejenta
d) sługa Cześnika
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Basię
b) Rózię
c) Kasię
d) Józię
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Papkin
b) Śmigalski
c) Dyndalski
d) Wacław
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu lat
b) dwudziestu sześciu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) dwudziestu ośmiu lat
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) stu tysięcy
b) pięćdziesięciu tysięcy
c) pięciuset tysięcy
d) dwustu tysięcy
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krosnem
b) Kaliszem
c) Kolsztynem
d) Krasiczynem
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie trzech cesarzy
b) powstaniu kościuszkowskim
c) bitwie pod Waterloo
d) kampanii moskiewskiej
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) dwa miesiące
b) sześć miesięcy
c) rok i sześć dni
d) dziesięć miesięcy
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) posesor i sędzia
b) radca i koniuszy
c) wojewoda i kasztelan
d) rejent i asesor
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii