Zemsta
      Zemsta | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) wojewodę
b) barona
c) księcia
d) hrabiego
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) dwudziestu ośmiu lat
c) dwudziestu sześciu lat
d) dwudziestu lat
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa graniczna
b) umowa majątkowa
c) umowa własnościowa
d) umowa przedślubna
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) kampanii moskiewskiej
b) bitwie pod Waterloo
c) powstaniu kościuszkowskim
d) bitwie trzech cesarzy
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) milkliwy
b) szczęśliwy
c) gwałtowny
d) zaskoczony
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) dwa miesiące
b) sześć miesięcy
c) rok i sześć dni
d) dziesięć miesięcy
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) szóstej
b) dwunastej
c) czwartej
d) ósmej
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Galicji
b) Austrii
c) zaboru pruskiego
d) zaboru rosyjskiego
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) rozważania Papkina
b) zaręczyny Cześnika i Hanny
c) spór o mur graniczny
d) miłość Klary i Wacława
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) prostak
b) awanturnik
c) psubrat
d) chłop
Rozwiązanie


Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) komisarza
b) sędziego
c) podstolego
d) rejenta
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) sługa Rejenta
b) murarz
c) komisarz
d) sługa Cześnika
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Papkin
b) Śmigalski
c) Dyndalski
d) Wacław
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) dwustu tysięcy
b) pięciuset tysięcy
c) stu tysięcy
d) pięćdziesięciu tysięcy
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Paryżu
b) w Wiedniu
c) w Beńkowej Wiszni
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Kasię
b) Basię
c) Józię
d) Rózię
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Niech żyje
b) Sto lat
c) Vivat
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
b) występuje narrator zbiorowy
c) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
d) brak jest narratora
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVIII
b) XVI
c) XVI
d) XVII
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) zbiór chusteczek
b) kolekcja motyli
c) flaszka po szkockim trunku
d) złota podkowa
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
b) skontrastowaniu bohaterów
c) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
d) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Wacław żeni się z Klarą
b) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
c) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
d) do domu Cześnika wchodzi Rejent
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) angielskiej
b) rosyjskiej
c) francuskiej
d) włoskiej
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Adam Mickiewicz
b) Seweryn Goszczyński
c) Antoni Malczewski
d) Józef Bohdan Zaleski
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Akerbuza
b) Artemiza
c) Ajatella
d) Arsteda
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Cześnik
b) Papkin
c) Wacław
d) Rejent
Rozwiązanie

Karabela to:
a) część stroju szlacheckiego
b) określenie kobiety
c) napój
d) broń
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) posesor i sędzia
b) radca i koniuszy
c) wojewoda i kasztelan
d) rejent i asesor
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) w końcu XVIII wieku
b) pod koniec XVII wieku
c) na początku XVIII wieku
d) w połowie XVIII wieku
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) nigdy nie uczęszczał do szkół
b) ukończył Liceum Krzemienieckie
c) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
d) ukończył gimnazjum lwowskie
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1712 roku
b) 1772 roku
c) 1721 roku
d) 1768 roku
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Kaliszem
b) Kolsztynem
c) Krasiczynem
d) Krosnem
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) dworzanin
b) marszałek
c) sędzia
d) wojewoda
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) w muzeum
b) na balu
c) na raucie
d) w bibliotece
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Pan Jowialski”
b) „Ożenić się nie mogę”
c) „Cudzoziemszczyzna”
d) „Trzy po trzy”
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) dwudziestu lat
b) osiemnastu lat
c) szesnastu lat
d) dwudziestu czterech lat
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii
Partner serwisu: