Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Wacław żeni się z Klarą
b) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
c) do domu Cześnika wchodzi Rejent
d) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) hrabiego
b) barona
c) wojewodę
d) księcia
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Młody Fredro:
a) nigdy nie uczęszczał do szkół
b) ukończył Liceum Krzemienieckie
c) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
d) ukończył gimnazjum lwowskie
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) awanturnik
b) prostak
c) chłop
d) psubrat
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Vivat
b) Sto lat
c) Niech żyje
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
b) brak jest narratora
c) występuje narrator zbiorowy
d) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
Rozwiązanie

Karabela to:
a) broń
b) napój
c) określenie kobiety
d) część stroju szlacheckiego
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Wiedniu
b) w Paryżu
c) we Lwowie
d) w Beńkowej Wiszni
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) stu tysięcy
b) dwustu tysięcy
c) pięćdziesięciu tysięcy
d) pięciuset tysięcy
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) posesor i sędzia
b) rejent i asesor
c) wojewoda i kasztelan
d) radca i koniuszy
Rozwiązanie


Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) osiemnastu lat
b) dwudziestu lat
c) szesnastu lat
d) dwudziestu czterech lat
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) komisarz
b) murarz
c) sługa Cześnika
d) sługa Rejenta
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) rosyjskiej
b) włoskiej
c) francuskiej
d) angielskiej
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVI
b) XVII
c) XVI
d) XVIII
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) milkliwy
b) szczęśliwy
c) gwałtowny
d) zaskoczony
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Austrii
b) Galicji
c) zaboru pruskiego
d) zaboru rosyjskiego
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Pan Jowialski”
b) „Trzy po trzy”
c) „Ożenić się nie mogę”
d) „Cudzoziemszczyzna”
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Seweryn Goszczyński
b) Adam Mickiewicz
c) Antoni Malczewski
d) Józef Bohdan Zaleski
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa graniczna
b) umowa własnościowa
c) umowa przedślubna
d) umowa majątkowa
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Ajatella
b) Arsteda
c) Artemiza
d) Akerbuza
Rozwiązanie


Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Józię
b) Kasię
c) Basię
d) Rózię
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) kolekcja motyli
b) flaszka po szkockim trunku
c) złota podkowa
d) zbiór chusteczek
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) zaręczyny Cześnika i Hanny
b) miłość Klary i Wacława
c) spór o mur graniczny
d) rozważania Papkina
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
b) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
c) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
d) skontrastowaniu bohaterów
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu ośmiu lat
b) dwudziestu sześciu lat
c) dwudziestu lat
d) dwudziestu czterech lat
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie trzech cesarzy
b) bitwie pod Waterloo
c) kampanii moskiewskiej
d) powstaniu kościuszkowskim
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) ósmej
b) czwartej
c) szóstej
d) dwunastej
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) sędzia
b) wojewoda
c) dworzanin
d) marszałek
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) w połowie XVIII wieku
b) w końcu XVIII wieku
c) na początku XVIII wieku
d) pod koniec XVII wieku
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) rejenta
b) sędziego
c) podstolego
d) komisarza
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1721 roku
b) 1772 roku
c) 1712 roku
d) 1768 roku
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) w bibliotece
b) w muzeum
c) na raucie
d) na balu
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Wacław
b) Dyndalski
c) Papkin
d) Śmigalski
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) sześć miesięcy
b) dziesięć miesięcy
c) rok i sześć dni
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Wacław
b) Rejent
c) Papkin
d) Cześnik
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krosnem
b) Krasiczynem
c) Kolsztynem
d) Kaliszem
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii