Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Beńkowej Wiszni
b) we Lwowie
c) w Wiedniu
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) sześć miesięcy
b) dwa miesiące
c) dziesięć miesięcy
d) rok i sześć dni
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Śmigalski to:
a) marszałek
b) wojewoda
c) dworzanin
d) sędzia
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1772 roku
b) 1712 roku
c) 1768 roku
d) 1721 roku
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) występuje narrator zbiorowy
b) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
c) brak jest narratora
d) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
b) ukończył gimnazjum lwowskie
c) ukończył Liceum Krzemienieckie
d) nigdy nie uczęszczał do szkół
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) osiemnastu lat
b) szesnastu lat
c) dwudziestu lat
d) dwudziestu czterech lat
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVII
b) XVIII
c) XVI
d) XVI
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Seweryn Goszczyński
b) Józef Bohdan Zaleski
c) Adam Mickiewicz
d) Antoni Malczewski
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) zaboru pruskiego
b) zaboru rosyjskiego
c) Galicji
d) Austrii
Rozwiązanie


Karabela to:
a) napój
b) określenie kobiety
c) broń
d) część stroju szlacheckiego
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) psubrat
b) prostak
c) chłop
d) awanturnik
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
b) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
c) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
d) skontrastowaniu bohaterów
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Cudzoziemszczyzna”
b) „Trzy po trzy”
c) „Pan Jowialski”
d) „Ożenić się nie mogę”
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Papkin
b) Wacław
c) Cześnik
d) Rejent
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krosnem
b) Kolsztynem
c) Krasiczynem
d) Kaliszem
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Basię
b) Kasię
c) Rózię
d) Józię
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) powstaniu kościuszkowskim
b) bitwie pod Waterloo
c) bitwie trzech cesarzy
d) kampanii moskiewskiej
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) rosyjskiej
b) francuskiej
c) włoskiej
d) angielskiej
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) komisarza
b) podstolego
c) sędziego
d) rejenta
Rozwiązanie


Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) ósmej
b) dwunastej
c) szóstej
d) czwartej
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Artemiza
b) Akerbuza
c) Ajatella
d) Arsteda
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) w muzeum
b) na raucie
c) na balu
d) w bibliotece
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) hrabiego
b) wojewodę
c) księcia
d) barona
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa graniczna
b) umowa własnościowa
c) umowa majątkowa
d) umowa przedślubna
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) do domu Cześnika wchodzi Rejent
b) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
c) Wacław żeni się z Klarą
d) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) w końcu XVIII wieku
b) pod koniec XVII wieku
c) w połowie XVIII wieku
d) na początku XVIII wieku
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) sługa Rejenta
b) murarz
c) komisarz
d) sługa Cześnika
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) zaskoczony
b) gwałtowny
c) milkliwy
d) szczęśliwy
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) kolekcja motyli
b) złota podkowa
c) flaszka po szkockim trunku
d) zbiór chusteczek
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Sto lat
b) Na zdrowie
c) Niech żyje
d) Vivat
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Śmigalski
b) Wacław
c) Dyndalski
d) Papkin
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) posesor i sędzia
b) wojewoda i kasztelan
c) rejent i asesor
d) radca i koniuszy
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) rozważania Papkina
b) zaręczyny Cześnika i Hanny
c) spór o mur graniczny
d) miłość Klary i Wacława
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) pięciuset tysięcy
b) dwustu tysięcy
c) pięćdziesięciu tysięcy
d) stu tysięcy
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu sześciu lat
b) dwudziestu czterech lat
c) dwudziestu lat
d) dwudziestu ośmiu lat
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii