Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Intercyza to:
a) umowa własnościowa
b) umowa graniczna
c) umowa majątkowa
d) umowa przedślubna
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) zaręczyny Cześnika i Hanny
b) rozważania Papkina
c) miłość Klary i Wacława
d) spór o mur graniczny
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Raptus to człowiek:
a) milkliwy
b) zaskoczony
c) gwałtowny
d) szczęśliwy
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Akerbuza
b) Ajatella
c) Arsteda
d) Artemiza
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Papkin
b) Cześnik
c) Wacław
d) Rejent
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Kaliszem
b) Krosnem
c) Krasiczynem
d) Kolsztynem
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) powstaniu kościuszkowskim
b) bitwie trzech cesarzy
c) bitwie pod Waterloo
d) kampanii moskiewskiej
Rozwiązanie

Karabela to:
a) określenie kobiety
b) broń
c) napój
d) część stroju szlacheckiego
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) wojewoda i kasztelan
b) rejent i asesor
c) posesor i sędzia
d) radca i koniuszy
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu lat
b) dwudziestu sześciu lat
c) dwudziestu ośmiu lat
d) dwudziestu czterech lat
Rozwiązanie


W „Zemście”:
a) brak jest narratora
b) występuje narrator zbiorowy
c) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
d) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) zaboru rosyjskiego
b) Austrii
c) Galicji
d) zaboru pruskiego
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) do domu Cześnika wchodzi Rejent
b) Wacław żeni się z Klarą
c) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
d) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) nigdy nie uczęszczał do szkół
b) ukończył gimnazjum lwowskie
c) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
d) ukończył Liceum Krzemienieckie
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Pan Jowialski”
b) „Trzy po trzy”
c) „Cudzoziemszczyzna”
d) „Ożenić się nie mogę”
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
b) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
c) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
d) skontrastowaniu bohaterów
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) sługa Cześnika
b) komisarz
c) sługa Rejenta
d) murarz
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) w końcu XVIII wieku
b) na początku XVIII wieku
c) pod koniec XVII wieku
d) w połowie XVIII wieku
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Seweryn Goszczyński
b) Józef Bohdan Zaleski
c) Antoni Malczewski
d) Adam Mickiewicz
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) stu tysięcy
b) dwustu tysięcy
c) pięćdziesięciu tysięcy
d) pięciuset tysięcy
Rozwiązanie


Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Basię
b) Rózię
c) Kasię
d) Józię
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Dyndalski
b) Wacław
c) Śmigalski
d) Papkin
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) prostak
b) chłop
c) awanturnik
d) psubrat
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Vivat
b) Na zdrowie
c) Niech żyje
d) Sto lat
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Paryżu
b) we Lwowie
c) w Wiedniu
d) w Beńkowej Wiszni
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) sędziego
b) podstolego
c) rejenta
d) komisarza
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) osiemnastu lat
b) dwudziestu lat
c) szesnastu lat
d) dwudziestu czterech lat
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) szóstej
b) dwunastej
c) czwartej
d) ósmej
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) włoskiej
b) angielskiej
c) francuskiej
d) rosyjskiej
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) barona
b) hrabiego
c) księcia
d) wojewodę
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) na balu
b) w bibliotece
c) na raucie
d) w muzeum
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) marszałek
b) sędzia
c) dworzanin
d) wojewoda
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) sześć miesięcy
b) dwa miesiące
c) dziesięć miesięcy
d) rok i sześć dni
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVI
b) XVIII
c) XVII
d) XVI
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1772 roku
b) 1721 roku
c) 1712 roku
d) 1768 roku
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) zbiór chusteczek
b) złota podkowa
c) kolekcja motyli
d) flaszka po szkockim trunku
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii