Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) podstolego
b) rejenta
c) sędziego
d) komisarza
Rozwiązanie

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) hrabiego
b) wojewodę
c) barona
d) księcia
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Szabla Papkina to słynna:
a) Akerbuza
b) Arsteda
c) Ajatella
d) Artemiza
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) rozważania Papkina
b) zaręczyny Cześnika i Hanny
c) spór o mur graniczny
d) miłość Klary i Wacława
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) ukończył gimnazjum lwowskie
b) nigdy nie uczęszczał do szkół
c) ukończył Liceum Krzemienieckie
d) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
Rozwiązanie

Karabela to:
a) część stroju szlacheckiego
b) określenie kobiety
c) napój
d) broń
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) włoskiej
b) francuskiej
c) angielskiej
d) rosyjskiej
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) kolekcja motyli
b) zbiór chusteczek
c) złota podkowa
d) flaszka po szkockim trunku
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) do domu Cześnika wchodzi Rejent
b) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
c) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
d) Wacław żeni się z Klarą
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) pięćdziesięciu tysięcy
b) pięciuset tysięcy
c) stu tysięcy
d) dwustu tysięcy
Rozwiązanie


15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Beńkowej Wiszni
b) we Lwowie
c) w Wiedniu
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Hreczkosiej to:
a) psubrat
b) chłop
c) prostak
d) awanturnik
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) komisarz
b) sługa Rejenta
c) murarz
d) sługa Cześnika
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) powstaniu kościuszkowskim
b) bitwie trzech cesarzy
c) bitwie pod Waterloo
d) kampanii moskiewskiej
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Cześnik
b) Papkin
c) Rejent
d) Wacław
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) wojewoda i kasztelan
b) posesor i sędzia
c) rejent i asesor
d) radca i koniuszy
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Józef Bohdan Zaleski
b) Antoni Malczewski
c) Seweryn Goszczyński
d) Adam Mickiewicz
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Krasiczynem
b) Kaliszem
c) Krosnem
d) Kolsztynem
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) sześć miesięcy
b) dziesięć miesięcy
c) dwa miesiące
d) rok i sześć dni
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) dworzanin
b) marszałek
c) wojewoda
d) sędzia
Rozwiązanie


Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Ożenić się nie mogę”
b) „Trzy po trzy”
c) „Pan Jowialski”
d) „Cudzoziemszczyzna”
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) w połowie XVIII wieku
b) pod koniec XVII wieku
c) w końcu XVIII wieku
d) na początku XVIII wieku
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) zaboru rosyjskiego
b) Austrii
c) Galicji
d) zaboru pruskiego
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) dwudziestu ośmiu lat
c) dwudziestu sześciu lat
d) dwudziestu lat
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1721 roku
b) 1712 roku
c) 1768 roku
d) 1772 roku
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
b) brak jest narratora
c) występuje narrator zbiorowy
d) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
b) skontrastowaniu bohaterów
c) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
d) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Niech żyje
b) Vivat
c) Sto lat
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) zaskoczony
b) szczęśliwy
c) milkliwy
d) gwałtowny
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) szóstej
b) dwunastej
c) czwartej
d) ósmej
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVIII
b) XVI
c) XVI
d) XVII
Rozwiązanie

Wacław poznał Podstolinę:
a) w muzeum
b) na raucie
c) na balu
d) w bibliotece
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) szesnastu lat
b) dwudziestu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Wacław
b) Dyndalski
c) Papkin
d) Śmigalski
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Józię
b) Basię
c) Kasię
d) Rózię
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa przedślubna
b) umowa majątkowa
c) umowa własnościowa
d) umowa graniczna
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii