Zemsta | inne lektury | kontakt | reklama | studia
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Wacław, by zapewnić sobie bywanie w stołecznym towarzystwie, podawał się za Rodosława - litewskiego:
a) hrabiego
b) wojewodę
c) księcia
d) barona
Rozwiązanie

Karabela to:
a) część stroju szlacheckiego
b) broń
c) napój
d) określenie kobiety
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Hreczkosiej to:
a) awanturnik
b) prostak
c) chłop
d) psubrat
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) dwudziestu czterech lat
b) szesnastu lat
c) dwudziestu lat
d) osiemnastu lat
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) Galicji
b) Austrii
c) zaboru pruskiego
d) zaboru rosyjskiego
Rozwiązanie

Wacław pojmany przez Papkina podaje się za:
a) rejenta
b) sędziego
c) komisarza
d) podstolego
Rozwiązanie

Akta procesów sądowych, które odnalazł Fredro na zamku w Odrzykoniu pochodziły z wieku:
a) XVII
b) XVI
c) XVI
d) XVIII
Rozwiązanie

Klara zgodnie z intercyzą zobowiązuje się zapłacić Podstolinie sumę umówionych:
a) stu tysięcy
b) pięciuset tysięcy
c) pięćdziesięciu tysięcy
d) dwustu tysięcy
Rozwiązanie

Na przyjęcie weselne Cześnika gości zaprasza:
a) Papkin
b) Śmigalski
c) Dyndalski
d) Wacław
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) ukończył gimnazjum lwowskie
b) ukończył Liceum Krzemienieckie
c) nigdy nie uczęszczał do szkół
d) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
Rozwiązanie


Wacław poznał Podstolinę:
a) w bibliotece
b) na balu
c) na raucie
d) w muzeum
Rozwiązanie

Fredro „osadził” akcję „Zemsty”:
a) pod koniec XVII wieku
b) w końcu XVIII wieku
c) w połowie XVIII wieku
d) na początku XVIII wieku
Rozwiązanie

Dyndalski to:
a) komisarz
b) murarz
c) sługa Rejenta
d) sługa Cześnika
Rozwiązanie

Zgodnie z testamentem Papkina Raptusiewiczównie przypada w udziale angielska gitara i:
a) kolekcja motyli
b) flaszka po szkockim trunku
c) zbiór chusteczek
d) złota podkowa
Rozwiązanie

Papkin do zamku Cześnika przybywa ubrany według mody:
a) włoskiej
b) rosyjskiej
c) angielskiej
d) francuskiej
Rozwiązanie

W „Zemście”:
a) brak jest narratora
b) narrator wypowiada się w trzeciej osobie
c) narrator rzadko zaznacza swoją obecność
d) występuje narrator zbiorowy
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Wiedniu
b) we Lwowie
c) w Paryżu
d) w Beńkowej Wiszni
Rozwiązanie

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu lat
b) dwudziestu ośmiu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) dwudziestu sześciu lat
Rozwiązanie

Małżonka Fredry wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod:
a) Kolsztynem
b) Kaliszem
c) Krasiczynem
d) Krosnem
Rozwiązanie

Dwóch autentycznych, sprzeczających się ze sobą właścicieli zamku w Odrzykoniu to:
a) wojewoda i kasztelan
b) rejent i asesor
c) posesor i sędzia
d) radca i koniuszy
Rozwiązanie


Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Pan Jowialski”
b) „Trzy po trzy”
c) „Ożenić się nie mogę”
d) „Cudzoziemszczyzna”
Rozwiązanie

Punkt kulminacyjny „Zemsty” następuje, gdy:
a) Cześnik dyktuje list Dyndalskiemu
b) Wacław żeni się z Klarą
c) do domu Cześnika wchodzi Rejent
d) Cześnik wyzywa na pojedynek Rejenta
Rozwiązanie

Szabla Papkina to słynna:
a) Artemiza
b) Akerbuza
c) Ajatella
d) Arsteda
Rozwiązanie

Papkin by zostać mężem Klary miał milczeć przez:
a) rok i sześć dni
b) dwa miesiące
c) dziesięć miesięcy
d) sześć miesięcy
Rozwiązanie

Walka między Cześnikiem a Rejentem ma się odbyć w okolicy „trzech kopców w Czarnym Lesie” o godzinie:
a) ósmej
b) szóstej
c) czwartej
d) dwunastej
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) powstaniu kościuszkowskim
b) bitwie trzech cesarzy
c) kampanii moskiewskiej
d) bitwie pod Waterloo
Rozwiązanie

Cześnik na wesele każe przyozdobić stół imionami nowożeńców: Maciej – Hanna z wyeksponowanymi sercami – symbolem miłości i napisem:
a) Vivat
b) Na zdrowie
c) Sto lat
d) Niech żyje
Rozwiązanie

„He, he, he! Pani barska!” - jest to nawiązanie do autentycznego wydarzenia – konfederacji barskiej z:
a) 1772 roku
b) 1721 roku
c) 1768 roku
d) 1712 roku
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Antoni Malczewski
b) Adam Mickiewicz
c) Seweryn Goszczyński
d) Józef Bohdan Zaleski
Rozwiązanie

Raptus to człowiek:
a) gwałtowny
b) szczęśliwy
c) zaskoczony
d) milkliwy
Rozwiązanie

Słowa o kobietach: „A my, dumni władcy świata (...) Za tym cieniem, co ulata, Całe życie, z chwili w chwilę, Przepędzamy jak motyle.” – wypowiada:
a) Wacław
b) Papkin
c) Rejent
d) Cześnik
Rozwiązanie

Cześnik każe posłać po Wacława:
a) Basię
b) Józię
c) Rózię
d) Kasię
Rozwiązanie

Komizm postaci w „Zemście” polega na:
a) ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych
b) skontrastowaniu bohaterów
c) nadaniu bohaterom dziwacznych imion
d) upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych
Rozwiązanie

Nadrzędny problem „Zemsty” to:
a) rozważania Papkina
b) spór o mur graniczny
c) zaręczyny Cześnika i Hanny
d) miłość Klary i Wacława
Rozwiązanie

Intercyza to:
a) umowa własnościowa
b) umowa przedślubna
c) umowa graniczna
d) umowa majątkowa
Rozwiązanie

Śmigalski to:
a) wojewoda
b) marszałek
c) dworzanin
d) sędzia
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii