Zemsta
      Zemsta | inne lektury | kontakt | polityka cookies |
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Pierwszą ważną komedię, zatytułowaną „Pan Geldhab” pisze Fredro w wieku:
a) dwudziestu sześciu lat
b) dwudziestu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) dwudziestu ośmiu lat
Rozwiązanie

Order Virtuti Militari otrzymał Fredro za udział w:
a) bitwie trzech cesarzy
b) powstaniu kościuszkowskim
c) bitwie pod Waterloo
d) kampanii moskiewskiej
Rozwiązanie

Pamiętnik Fredry nosi tytuł:
a) „Cudzoziemszczyzna”
b) „Ożenić się nie mogę”
c) „Pan Jowialski”
d) „Trzy po trzy”
Rozwiązanie

15 lipca 1876 roku w wieku osiemdziesięciu trzech lat Fredro umiera:
a) w Paryżu
b) w Beńkowej Wiszni
c) w Wiedniu
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Talent Fredry w książce „Nowa epoka poezji polskiej” nazwał „podrzędnym”:
a) Seweryn Goszczyński
b) Adam Mickiewicz
c) Józef Bohdan Zaleski
d) Antoni Malczewski
Rozwiązanie

Rodzina Fredrów zamieszkiwała na terenach:
a) zaboru pruskiego
b) zaboru rosyjskiego
c) Galicji
d) Austrii
Rozwiązanie

Młody Fredro:
a) studiował na Uniwersytecie Lwowskim
b) ukończył gimnazjum lwowskie
c) nigdy nie uczęszczał do szkół
d) ukończył Liceum Krzemienieckie
Rozwiązanie

Fredro zaciągnął się do wojska – do armii Księstwa Warszawskiego w wieku:
a) osiemnastu lat
b) szesnastu lat
c) dwudziestu czterech lat
d) dwudziestu lat
Rozwiązanie

Tagi:
• Zemsta jako przykład komedii
Partner serwisu: